TIETOSUOJASELOSTE

M&M Suunnittelu Oy | 2019

ETUSIVULLE

Ota yhteyttä

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Nimi: M&M Suunnittelu Oy

Y-tunnus: 2832231-9

Osoite: Säterinrinne 8a10

Postinumero: 02600

Postitoimipaikka: Espoo

Puhelinnumero: 044 593 5071

Sähköpostiosoite: mmsuunnittelu@gmail.com

 

Tietosuojavastaava

 

Nimi: Mikko Uimonen

Puhelinnumero: 044 593 5071

Sähköpostiosoite: mmsuunnittelu@gmail.com

 

Rekisterin käyttötarkoitus

 

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Asiakkaan tunnistamiseen. Tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

 

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

 

Asiakkaan tietoja kerätään vapaasti käytössä olevista rekistereistä ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 

Rekisterin tietosisältö

 

Yrityksen nimi, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Henkilön nimi, Osoitetiedot.

 

Tietojen säilytysaika

 

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisteriin kerätään tietoja:

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän, Patentti- ja rekisterihallituksen, sekä Suomen Asiakastieto oy:n palveluista, sekä henkilöltä itseltään.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle, paitsi kirjanpidolle, jolle luovutetaan laskut.

 

Rekisterin suojaus

 

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

 

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

Automaattinen päätöksenteko

 

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

Mikko Uimonen, M&M Suunnittelu Oy 2019

 

 

 

m&m suunnittelu
m&m suunnittelu
m&m suunnittelu
  •  

    etusivumegraafinenmaisematyötpalauteyhteystiedot
m&m suunnittelu